Internkontroll – HMS

Husk at både eier og bruker av et næringsbygg har ansvaret
Nesten halvparten av alle bygningsbranner i Norge oppstår som følge av feil i det elektriske anlegget. Dette gjelder også næringsbygg. Eier og bruker av et næringsbygg har et viktig ansvar for at det elektriske anlegget er i orden, slik at ikke liv og verdier går tapt.

Det stilles strenge krav til elsikkerhet i næringsbygg i Norge
I henhold til Forskrift om systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (HMS) skal internkontroll gjennomføres. Forskriften er klar når det gjelder hvem som er pålagt å sørge for internkontroll gjennomføres: Den som er ansvarlig for bedriften har også ansvaret for oppfølging av gjeldende krav etter lov om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Kontroll anbefales minst en gang per år.

Hva betyr en kontroll av det elektriske anlegget for din bedrift?
Når Arkel har gjennomført en kontroll av din bedrifts elektriske anlegg, kan du dokumentere at alle krav fra myndighetene blir fulgt. Arkel benytter et oversiktlig system som tydelig dokumenterer status, avvik, behov for utbedringer og dato for kommende årskontroll.