Elkontroll med termografering

Om Arkel sin elkontroll
Arkel har sertifisert personell og spesialutstyr for å utføre kontroll av din bedrifts elektriske anlegg, ikke minst med sikte på å avdekke feil i tidlig fase. Vi benytter blant annet termografering for å være helt sikre på at skjulte feil og mangler avdekkes. Våre elektrotermografører er sertifisert etter NEK 405-1, og kan dokumentere praktisk og teoretisk kompetanse i henhold til normens sertifiseringskrav. Det betyr at du, ved å la Arkel gjennomføre elkontroll, oppnår maksimal trygghet for at bedriftens elektriske anlegg er kvalitetssikret.

Litt om hva vårt termokamera gjør
Et termokamera er i stand til å avdekke og lokalisere skulte elektriske feil gjennom at temperaturforskjeller vises på kameraets skjerm. Unormal høy temperatur i en ledning eller skjøt vil for eksempel fremkomme som gult, oransje eller rødt på skjermen, alt etter hvor høy temperaturen er. Dermed kan vi «se» skjulte feil, for eksempel inne i en vegg, og på den måten forhindre at det oppstår brann. På samme måte oppdages også varmgang i større komponenter før alvorlige og kostbare skader oppstår. Termografering avdekker også på samme måte energitap. Elektrotermografi er dermed et meget nyttig hjelpemiddel, både når det gjelder skadeforebyggende arbeid og energieffektivisering for elektriske installasjoner. Som leverandør av elektrotermografi har vi vært svært opptatt av at denne tjenesten blir utført av høyt kvalifisert personell. Merk at Arkel sin sertifiserte NEK 405 Kontroll er en mer grundig kontroll enn den eltilsynet gjør.