title

Installasjon

Næringsmarkedet er ledende og en stor pådriver for bruk av integrerte systemer og bygningsautomasjon, ikke minst fordi dette er energieffektivt, men også fordi det ofte er mer brukervennlig for sluttbruker. Det gir dessuten sluttbruker mulighet for enklere å utvide, eller gjøre endringer på den eksisterende installasjonen. Arkel har erfaring med alt fra enkle trådløse systemer til komplekse bussbaserte anlegg med forskjellige kommunikasjonsprotokoller.