title

Er det elektriske anlegget i boligen din i orden?

Halvparten av alle branner i Norge oppstår i elektriske anlegg. Du har et viktig ansvar for at det elektriske anlegget i din bolig er i orden, slik at ikke liv og verdier går tapt. Arkels elkontroll kan hjelpe deg med dette.

Hva innebærer Arkels elkontroll?
Arkel foretar en grundig kontroll av det elektriske anlegget i boligen din.
Alt fra sikringsskap til ledningsnett, stikkontakter og fast tilknyttede komponenter til elnettet blir grundig kontrollert. Vi bruker blant annet termokamera for å avdekke skjulte feil og mangler i ledningsnettet inne i vegger, som ellers er vanskelig å oppdage. Det betyr at du oppnår maksimal trygghet for boligen din gjennom Arkels spesielle elkontroll.