Jordfeilbryter

En jordfeilbryter beskytter både mot støt- og elektrisitetsulykker samt brann. Jordfeilbryterens fremste funksjon er å redde liv og forhindre brann dersom det oppstår feil i det elektriske anlegget.

Hvor oppstår jordfeil?
Jordfeil kan oppstå i alle elektriske apparater, anlegg og ledninger.
Jordfeil kan føre til at faste installasjoner, som for eksempel ledninger og kabler, eller flyttbare apparater, som vaskemaskin og kaffetrakter, blir strømførende.

Jordfeilbryter
En jordfeilbryter installeres på elektriske installasjoner for å overvåke lekkasjestrømmer mot jord. Ved lekkasjestrøm vil jordfeilbryteren koble ut strømtilførselen til en elektrisk kurs eller det ødelagte apparatet for å begrense skadeomfanget. Jordfeilbrytere er veldig sensitive og reagerer så raskt at det ikke skal være fare for strøm ved berøring av det ødelagte apparatet/utstyret.

Jordfeilbryter er påbudt på alle installasjonskurser med noen få unntak.

Hva gjør du når du har en jordfeil?

Har jordfeilbryteren utløst seg uten at du vet hvorfor, kan du prøve å vippe hendelen opp igjen. Fortsetter jordfeilbryteren å koble seg ut kan det være en jordfeil i et elektrisk apparat som er tilkoblet anlegget, eller jordfeil i selve anlegget.

OBS! Husk at alt arbeid med elektriske anlegg må utføres av autorisert fagpersonell.