Brann og nødlys

Alle nye installasjoner må ha sikkerhetsinstallasjoner som brannalarmanlegg og nødlysanlegg som et minimum, for at kunden skal få lov til å benytte bygget. Arkel innehar sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 2 og utførelse i tiltaksklasse 3. Det finnes mange ulike systemer for å ivareta sikkerheten på bygg, og vi har god kunnskap om og et godt samarbeid med de største leverandørene av systemene i Norge. Vi leverer alle typer systemer, både sentraliserte og usentraliserte.