Category: Internkontrol

Hva gjør vårt termokamera?

Vårt termokamera vil avdekke elektriske feil gjennom at temperaturforskjeller vises på kameraets skjerm. Unormal høy temperatur i en ledning eller skjøt vil for eksempel fremkomme som gult, oransje eller rødt på skjermen, alt etter hvor høy temperaturen er.

Internkontroll – HMS

Husk at både eier og bruker av et næringsbygg har ansvaret Nesten halvparten av alle bygningsbranner i Norge oppstår som følge av feil i det elektriske anlegget. Dette gjelder også næringsbygg. Eier og bruker av et næringsbygg har et viktig ansvar for at det elektriske anlegget er i orden, slik at ikke liv og verdier …