Økt el-sikkerhet gir som regel redusert forsikringspremie

Flere forsikringsselskaper setter bokstavelig talt pris på at du
gjennomfører systematiske kontroller av det elektriske anlegget i
boligen din. Fordi forsikringsselskapene har store utbetalinger i forbindelse med erstatningskrav som følge av branner, tilbyr de ofte redusert forsikringspremie på boliger som gjennomfører slike kontroller.
En tommelfingerregel er at dette bør gjøres hvert femte år.

En avtale med Arkel om elkontroll hvert femte år er en investering i trygghet, forutsigbarhet og betyr én bekymring mindre.