Arkel Alliansen AS

Arkel Alliansen AS er et utvidet samarbeide mellom fire elektroentreprenører som er representert i områdene Oslo, Asker og Bærum, Romerike og Innlandet. De fire Arkel-bedriftene er eiere av Arkel Alliansen AS, som omfatter nærmere 100 ansatte og omsetter årlig for rundt 130 millioner kroner med god lønnsomhet. Alle bedriftene i Arkel-alliansen er medlemmer av El-PROFFEN. Som medlem av El-PROFFEN oppnår vi stordriftsfordeler innen de fleste områder. Dette gir oss lavere kostnader, bedre økonomi og en enklere hverdag. I El-PROFFEN samarbeider vi tett og drar nytte av hverandres erfaringer, kompetanse og nettverk.

ARKEL

Allianse
Ressurs
Kompetanse
ELektro