Tele og data

Arkel har god og bred erfaring på leveranse av strukturert fiber og spredenett. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere det meste innen avanserte tele/data installasjoner, fra serverrack til uttakspunkt. Vi har også oppdaterte instrumenter og kompetanse til å teste samt dokumentere spredenett iht. NEK EN50173.