Hva gjør vårt termokamera?

Vårt termokamera vil avdekke elektriske feil gjennom at temperaturforskjeller vises på kameraets skjerm. Unormal høy temperatur i en ledning eller skjøt vil for eksempel fremkomme som gult, oransje eller rødt på skjermen, alt etter hvor høy temperaturen er. Dermed kan vi «se» skjulte feil, for eksempel inne i en vegg, og på den måten forhindre at det oppstår varmgang og fare for brann.