Sikkerhet på alvor

Elinstallasjoner skal virke og være trygge

Elinstallasjoner er en viktigere del av hverdagen enn vi ofte tenker over. Vi merker det best når noe ikke fungerer. Bruk derfor en elektriker fra Arkel. Da er du trygg – og det fungerer.

Elinstallasjoner er en viktig del av hverdagen. Vi finner dem i alle rom, og det spenner fra belysning og stikkontakter til sikringsskap og smart-hus installasjoner. Ofte tenker vi ikke over hvor viktige disse installasjonene er i hverdagen. Det merker vi best om det ikke virker som det skal. En el-installasjon som ikke fungerer riktig kan være farlig og i verste fall kan den forårsake brann. For å være på den sikre siden er det viktig å bruke autoriserte elektrikere, og passe på at det foretas jevnlige kontroller.

Våre elektrikere kan hjelpe deg med installasjon og kontroll av alle typer elinstallasjoner:

 • Installasjon av varmekabler.
 • Energieffektiviserende løsninger.
 • Riktig belysning. Her er tips og råd om riktig belysning.
 • Bytte ut sikringsskap.
 • Kontroll av ditt elektriske anlegg
 • Legge ny sikringskurs
 • Installere eller sjekke Jordfeilbryter.
 • Skifte ut stikkontakter.
 • Automatisk styring av solavskjerming.
 • Installasjon av lader for elbil.
 • Installere downligths.
 • Sikre din bolig mot brann.
 • Installasjon av smarthus og strømstyringssystemer.