Opplæring

Lærlinger

Arkel Romerike er opplæringsbedrift i Akershus Fylkeskommune i elektrikerfaget, og er tilknyttet Opplæringskontoret for elektrofag, Romerike. Vi satser på lærlinger, og tar inn 3-5 elektrikerlærlinger hvert år.

– Vi tror på lærlingordningen som rekrutteringskanal og ønsker å gi den enkelte gode rutiner og standard for hva som er godt håndverk. Samtidig tar vi vår del av ansvaret for at bransjen skal få nok personell i årene som kommer, sier daglig leder Øyvind W. Edvardsen i Arkel Romerike.

Arkel Romerike AS har siden oppstarten i 2002 vært en aktiv lærlingebedrift. Bedriften startet opp i mars 2002, og den første lærlingen startet 5 måneder senere. Han jobber fortsatt hos Arkel Romerike, og er i dag en meget dyktig prosjektleder.

Hovedansvaret for opplegg og gjennomføring er Martin Bøhler som i mange år har vært engasjert for at lærlingordningen skal fungere, både i egen bedrift og i bransjen.

– Lærlingordningen er bra. Flere bør benytte den og min klare oppfordring er at de som i dag ikke har inn lærlinger må på banen og ta sin del av ansvaret, sier Bøhler. Han er opptatt av at lærlingene skal mestre arbeidslivet og satser på praktisk arbeid innledningsvis i lærlingperioden. – Vi venter litt med den tunge teoridelen til de har vært med ute på oppdrag en stund. Det setter teorien i en sammenheng som ungdommene forstår, sier Bøhler.

– Rekruttering er en langsiktig jobb. For oss er lærlinger den viktigste arenaen for rekruttering. Som opplæringsbedrift har vi erfart at utfordringene ligger i tettere dialog med skolene. En kommer likevel langt med en positiv innstilling, sier Bøhler.

Kurs

Arkel Romerike holder kurs for eksterne kunder. Våre kursholdere har bred kompetanse, og lang erfaring fra bransjen. Vi holder følgende kurs:

Sikkerhetskurs:
FSE, med førstehjelp
Instruert personell med førstehjelp

Tekniske kurs:
NEK 400
NEK 399
Jording av elektriske installasjoner
Sluttkontroll

Byggeplassledelse:
BAS
Prosjektledelse

Andre kurs:
Forberedelse til elektroinstallatørprøven

Mer informasjon om kurs, kontakt:
Martin Bøhler,
martin.bohler@arkel.no

Martin Bøhler er opplæringsanvarlig i Arkel