Våre kontaktpersoner

Øyvind W. Edvardsen

Daglig Leder

Martin Bøhler

Opplæringsansvarlig

Eirik Mikkelsen

Servicesjef

Jan Nygård

Prosjektleder