Våre kontaktpersoner

Øyvind W. Edvardsen
Daglig Leder
Øyvind Haugen
Kalkulatør
Martin Bøhler
Opplæringsansvarlig
Jørund Brodshaug
Prosjektleder
Jan Nygård
Prosjektleder
Joachim Kristiansen
Ekspert på elsikkerhet
Eirik Mikkelsen
Servicesjef