Våre kontaktpersoner

Øyvind W. Edvardsen
Daglig Leder
Øyvind Haugen
Servicesjef
Martin Bøhler
Opplæringsansvarlig
Øyvind Jul Ringstad
Kalkulatør
Jørund Brodshaug
Prosjektleder
Jan Nygård
Prosjektleder
Joachim Kristiansen
Ekspert på elsikkerhet