Category: Uncategorized

Elkontroll med termografering

Om Arkel sin elkontroll Arkel har sertifisert personell og spesialutstyr for å utføre kontroll av din bedrifts elektriske anlegg, ikke minst med sikte på å avdekke feil i tidlig fase. Vi benytter blant annet termografering for å være helt sikre på at skjulte feil og mangler avdekkes. Våre elektrotermografører er sertifisert etter NEK 405-1, og …