Category: Uncategorized

Varme

Varme og oppvarming basert på elektrisk kraft blir det mindre og mindre av i næringsmarkedet, hvor hoved-oppvarming for det meste skjer via store varmepumper eller fjernvarme. De installasjonene som har varme i form av elektriske ovner er ofte sekvensstyrt av SD-anlegg, slik at effektforbruket er under kontroll og samkjørt mot ventilasjon og kjølesystemer. Vi har …

Tele og data

Arkel har god og bred erfaring på leveranse av strukturert fiber og spredenett. Sammen med våre samarbeidspartnere kan vi levere det meste innen avanserte tele/data installasjoner, fra serverrack til uttakspunkt. Vi har også oppdaterte instrumenter og kompetanse til å teste samt dokumentere spredenett iht. NEK EN50173.

Port-telefoner

Våre port-telefonanlegg kan skreddersys til de fleste formål og ønsker. Det mest vanlige innen industri og næring er IP-basert port-telefon med kamera som kan vise veien til ønsket kontor eller leietager. Det er kun fantasien som setter begrensninger for design og funksjon.

Brann og nødlys

Alle nye installasjoner må ha sikkerhetsinstallasjoner som brannalarmanlegg og nødlysanlegg som et minimum, for at kunden skal få lov til å benytte bygget. Arkel innehar sentral godkjenning for prosjektering i tiltaksklasse 2 og utførelse i tiltaksklasse 3. Det finnes mange ulike systemer for å ivareta sikkerheten på bygg, og vi har god kunnskap om og …