title

Bli lys…og det ble veilys

Arkel Romerike er en betydelig aktør innen veibelysning i Akershus. Vi står for drift og vedlikehold av veilys i følgende 6 kommuner på Romerike, Nittedal, Sørum, Fet, Rælingen, Enebakk og Aurskog-Høland.

I tillegg til drift og vedlikehold i disse kommunene, jobber vi med større og mindre prosjekter innen veilys, parker, idrettsbelysning, utebelysning på skoler og bedrifter, borettslag og andre med behov for elektrikere med liftbil.

I 2014 vant vi prestisjeprosjektet med utskifting av 2500 veilys til LED i Skedsmo Kommune.

Spør oss om råd.