Alt du må vite om lading av elbil borettslag og sameiet

Beboere i borettslag og sameier skal kunne få tilrettelagt mulighet for installasjon av elbilladestasjon for sin parkeringsplass for sin elbil. 1. januar 2021 ble reglene i borettslag endret til at sameiet skal følge de samme reglene. Dette har blitt lovfestet.

Det har blitt en stor oppvekst av salg av elbiler i Norge de siste årene, og det er varslet enda større vekst de kommende årene. Sameiet og borettslag må forholde seg til at det er økende trend i de som investerer i elbiler, og det er derfor lurt å begynne vurderinger om hvordan borettslag og sameier best kan løse fremtidens behov for ladebehov allerede i dag.

Med smarte ladebokser kan styret enkelt fakturere strømforbruket til de enkelte bilistene som parkerer i garasjeanlegg eller oppmerkede plasser. Fakturering av forbruk og status på anlegget har man ofte oversikt over via en skyløsning. Ladeanlegg der alle ladeboksene er koblet opp på nett vil man få muligheten til å ha full oversikt over anlegget. Beboere vil ha oversikt over forbruk og kostnader, mens styret kan ha kontroll over anlegget å følge kapasiteten for å vurdere ytterligere tiltak i fremtiden. Typisk kan man se oversikt over anlegg og ladeboksene via en pc-skjerm eller APP. På denne måten vil det bli enklere for styre til å ha kontroll på at anlegget fungerer som det skal.

En smart elbillader gir deg spesielt to fordeler:

  • Effektstyring
  • Tidsstyring

Dette anbefaler vi

Hvis det er aktuelt å installere ett ladeanlegg i ett sameiet eller borettslag kan vi anbefale å opprette en arbeidsgruppe som holder i planleggingen og gjennomføringen av prosjektet. Arbeidsgruppa bør kartlegge behov og følger opp prosessen. Relevant informasjon som bør innhentes i forkant av tilbudsforespørsel og underveis i prosessen kan være følgende:

  • Skaffe relevant informasjon om eksisterende el-anlegg
  • Kartlegge interessen for ett felles ladeanlegg
  • Utarbeide en innstilling
  • Lage bestillingskjema
  • Sørge for utførelse av bestillingene

Har dere planer om å legge opp infrastruktur til elbil-ladere i sameiet deres, kan vi bistå med rådføring og møter gjerne til befaring med mål om å prise, prosjektere og utføre installasjonen av anlegget.

Vi priser vanligvis ladeanlegg med tre priser: pris infrastruktur, pris for ladestasjoner pr stk. ved installasjon samtidig som infrastruktur og pris for ladestasjoner pr stk. ved ettermontering etter endt overlevering.

Vi har mange års erfaring med installasjon av ladebokser for ladning av elbiler, vårt mål er at du skal føle en sikkerhet ved å velge oss som deres leverandør av elektriske tjenester. Dyktige elektroingeniører og montører vil bidra til gode og økonomiske løsninger.

Kontakt oss