Arkel Romerike AS
Stallbakken 11
2005 Rælingen
Man-Fre: 08:00 - 16:00
64 80 13 00

opplæring.jpegKunnskapsministeren på besøk. Fredag 02. september 2011 var Kunnskapsminister Kristin Halvorsen på besøk hos Arkel Romerike AS.

– Vi tror på lærlingordningen som rekrutteringskanal og ønsker å gi den enkelte gode rutiner og standard for hva som er godt håndverk. Samtidig tar vi vår del av ansvaret for at bransjen skal få nok personell i årene som kommer, sier daglig leder Øyvind W. Edvardsen i Arkel Romerike. Det var et budskap som kunnskapsminister Kristin Halvorsen satte pris på da hun fredag besøkte det nye opplæringssenteret i Rælingen i Akershus.


Arkel Romerike med eget opplæringssenter

Arkel Romerike satser på lærlinger og etablerer eget opplæringssenter i samarbeid med fire andre elektrofirmaer på Romerike. – Vi tror på lærlingordningen som rekrutteringskanal og ønsker å gi den enkelte gode rutiner og standard for hva som er godt håndverk. Samtidig tar vi vår del av ansvaret for at bransjen skal få nok personell i årene som kommer, sier daglig leder Øyvind Edvardsen i Arkel Romerike.

Arkel Romerike AS har siden oppstarten i 2002 vært en aktiv lærlingbedrift. Bedriften startet opp i mars 2002, og den første lærlingen startet 5 måneder senere. Han jobber fortsatt hos Arkel Romerike, og er i dag en meget dyktig bas. – Vi har hatt dette som policy hele tiden og har derfor kunnet vokse med personell som klarer utfordringene i vår bransje, sier Edvardsen.
Fem i samarbeidet
Hovedansvaret for opplegg og gjennomføring er Martin Bøhler som i mange år har vært engasjert for at lærlingordningen skal fungere, både i egen bedrift og i bransjen.
– Lærlingordningen er bra. Flere bør benytte den og min klare oppfordring er at de som i dag ikke har inn lærlinger må på banen og ta sin del av ansvaret, sier Bøhler. Han skal undervise og være i front opp mot i alt 25 lærlinger. Bøhler er opptatt av at lærlingene skal mestre arbeidslivet og satser på praktisk arbeid innledningsvis i lærlingperioden. – Vi venter litt med den tunge teoridelen til de har vært med ute på oppdrag en stund. Det setter teorien i en sammenheng som ungdommene forstår, sier Bøhler. I samarbeid med Seko elektro AS, Romerike Elektro AS, Nordengen AS og Løvlie AS satses det på opplæring i Arkel Romerikes nye lokaler på Østre Strøm i Rælingen. – Dette er en frisk satsing for de fem virksomhetene som inngår i samarbeidet. Samarbeidet gir oss en bonus i forhold til at vi kan ta inn en lærling ekstra i forhold til hva vi kan hver for oss, sier Edvardsen.
Egne lokaler for lærlingene
– Vi har tatt konsekvensen av satsingen og innredet egne lokaler for lærlingene. Her vil vi gjennomføre undervisningen og motivere ungdommen til et yrkesliv i en spennende bransje, forteller Bøhler som gjennom ni år i Arkel har ferdigutdannet 13 elektrikere i tillegg til de 10 lærlingkontraktene som i dag er virksom. Læretiden for elektrikere er 2,5 år. Det vil si at de som starter opp denne høsten er ferdig i 2014.
– Rekruttering er en langsiktig jobb. For oss er lærlinger hovedrekrutteringsarena. Som opplæringsbedrift har vi erfart at utfordringene ligger i tettere dialog med skolene. En kommer likevel langt med en positiv innstilling. , sier Bøhler.
Arkel Romerike med eget opplæringssenter

Tar inn flere lærlinger

Arkel Romerike går mot strømmen og tar inn flere lærlinger. Les hele artikkelen fra Romrikes Blad her.