Opplæring

Arkel Romerike har etablert et eget opplæringssenter
Arkel Romerike satser på lærlinger og tar inn 3-5 lærlinger hvert år.

– Vi tror på lærlingordningen som rekrutteringskanal og ønsker å gi den enkelte gode rutiner og standard for hva som er godt håndverk. Samtidig tar vi vår del av ansvaret for at bransjen skal få nok personell i årene som kommer, sier daglig leder Øyvind W. Edvardsen i Arkel Romerike.

Arkel Romerike AS har siden oppstarten i 2002 vært en aktiv lærlingebedrift. Bedriften startet opp i mars 2002, og den første lærlingen startet 5 måneder senere. Han jobber fortsatt hos Arkel Romerike, og er i dag en meget dyktig prosjektleder.

Fem i samarbeidet
Hovedansvaret for opplegg og gjennomføring er Martin Bøhler som i mange år har vært engasjert for at lærlingordningen skal fungere, både i egen bedrift og i bransjen.

– Lærlingordningen er bra. Flere bør benytte den og min klare oppfordring er at de som i dag ikke har inn lærlinger må på banen og ta sin del av ansvaret, sier Bøhler. Han skal undervise og være i front opp mot i alt 25 lærlinger. Bøhler er opptatt av at lærlingene skal mestre arbeidslivet og satser på praktisk arbeid innledningsvis i lærlingperioden. – Vi venter litt med den tunge teoridelen til de har vært med ute på oppdrag en stund. Det setter teorien i en sammenheng som ungdommene forstår, sier Bøhler.

– Rekruttering er en langsiktig jobb. For oss er lærlinger den viktigste arenaen for rekruttering. Som opplæringsbedrift har vi erfart at utfordringene ligger i tettere dialog med skolene. En kommer likevel langt med en positiv innstilling, sier Bøhler.

Tar inn flere lærlinger
Arkel Romerike går mot strømmen og tar inn flere lærlinger.